TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ İZNİ AYDINLATMA, AÇIK RIZA VE ONAY FORMU – TED BANDIRMA KOLEJİ

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ İZNİ AYDINLATMA, AÇIK RIZA VE ONAY FORMU

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Hicri ERCİLİ Eğitim A.Ş. (kısaca “TED”) tarafından hazırlanmıştır.

TED olarak, bilgi ve kayıt formunun doldurulması suretiyle elde ettiğimiz kimlik ve iletişim bilgilerinizden oluşan kişisel verileriniz, size uygun avantaj, fırsat ve kampanyalardan yaralanabilmeniz, tarafınıza bilgilendirme yapılması, tanıtım, reklam, promosyon, etkinlik, satış ve pazarlama, kutlama, temenni ve tarafınızla her türlü iletişimin sağlanması amaçlarıyla KVKK ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında açık rızanız ve onayınız alınarak işlenecek ve anılan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli güvenlik önlemleri alınarak hizmet aldığımız firmalar ile paylaşılacaktır. TED tarafından gönderilen ticari elektronik iletileri, iletide yer alan yöntem ile kolayca reddetmek suretiyle gönderim listesinden çıkabilirsiniz.
KVKK’nun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğe” göre https://www.tedbandirma.k12.tr den ulaşabileceğiniz TED BANDIRMA KOLEJİ Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Tarafıma gönderilecek ticari elektronik iletilere ilişkin yukarıdaki Aydınlatma Metnini okudum ve anladım. TED ile paylaşmış olduğum kişisel verilerimin iletişim bilgilerim ve kişisel verilerimin tanıtım, reklam, promosyon, etkinlik, satış ve pazarlama, kutlama, temenni ve tarafımla her türlü iletişimin sağlanması amaçlarıyla kullanılmasına ve paylaşılmasına, bu kapsamda tarafıma elektronik ortamda çağrı, SMS/MMS, fax, otomatik arama makineleri, e-posta ve benzeri iletişim kanalları ile ileti gönderilmesine

AÇIK RIZAM VARDIR, ONAY VERİYORUM.

Atatürk Köşesi

Ansolon