Değerler Eğitimi – TED BANDIRMA KOLEJİ

Değerler Eğitimi

TED Bandırma Kolejinde öğrencilerimizin kültürel değerlerinin ve geçmişinin farkında olan, onları yaşatan, toplumsal ilişkilerinde sevgi ve saygı sınırları içinde davranan, hoşgörülü, adaletli, sorumluluklarını bilen, kendisine güvenen, girişimci, eleştirel bakabilen, estetik duyguları ve yaratıcılıkları gelişmiş birer birey olmaları için sistematik çalışmalar yapılacaktır.

Toplumsal ve insani değerler insan yaşamının en önemli yanını oluşturur. Bir birey ve toplumun bir parçası olarak çocukların; içinde yaşadıkları toplumun sevgi, saygı, sorumluluk, onurlu olma, özgür olma, elinden gelenin en iyisini yapma, hoşgörü gibi insani değerlerini bilmeleri ve bir davranış biçimi olarak özümsemeleri gerekir.

İnsanların yaşamlarını etkileyen ve şekillendiren bu değerler, gözlem ve etkileşimlerle yaşayarak ve hissedilerek öğrenilir. Bu anlamda insani ve etik değerlerin kazanılması eğitim sürecinin önemli bir parçasıdır.

TED Bandırma Kolejinden mezun olan öğrenciler TED ruhunu ve TED’li olmanın getirdiği nitelikleri okul öncesinden itibaren hissetmeye başlayan öğrencilerimiz lise bitip üniversiteye adım attıklarında toplumsal değerlere olan bağlılıkları ile birçok insana da yol gösterecek nitelikte olacaklardır.

Eğitimin her kademesinde çocuklarımızın yaş düzeyine uygun etkinliklerle değerlerin kazandırılması ve davranışa dönüştürülme çalışmaları yapılmaktadır.

Türk Eğitim Derneği tarafından geliştirilmiş olan Değerler Eğitimi programı her kademede; öğrencilerimiz liseden mezun olana kadar uygulanmakta ve öğrencilerimiz yaşamın her alanında topluma örnek teşkil eden seçkin TED mezunlarından biri olarak hayata atılmaktadır.
Atatürk Köşesi

Ansolon