Atölyeler – TED BANDIRMA KOLEJİ

Atölyeler

TED Bandırma Koleji öğrencilerimizin akademik gelişmelerine ortam hazırlamanın yanında fiziksel, zihinsel ve ruhsal bakımdan dengeli ve sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmelerini hedefleyen eğitim felsefesi, öğrencileri sosyal, sanatla barışık, problem çözme becerilerine sahip, özgüven sahibi, yaratıcı ve üretken bireyler olarak da hayata hazırlamaktır. Bu yönde sanat, spor ve sosyal etkinlikler, çevre ve sağlık bilinci gibi temalar öğretim programları ile ilişkilendirilerek uygulanmalıdır.

Öğrencilerimizin ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetmek için küçük yaştan itibaren performans ölçümleri yapılacak olup ve süreç içerisinde tekrar edilerek öğrencimizin fiziksel / duyusal gelişimi izlenecektir. Böylelikle her öğrencimizin yeteneği olduğu alanlara bilinçli yönlendirmeler yapılması amaçlanmıştır.

TED Bandırma Koleji olarak öğrencilerimizin yeteneklerini ortaya çıkaran, geliştiren her türlü faaliyeti destekleyen atölyelerimiz arasında;

Görsel sanatlar atölyesi

Müzik ve orkestra sınıfları

Video ve ses kayıt stüdyosu

Seramik atölyesi

Drama salonu

Satranç salonu

Mekatronik / Robotik / Kodlama / Lego & Youtuber atölyeleri vardır.
Atatürk Köşesi

Ansolon