Genel Bilgiler – TED BANDIRMA KOLEJİ

Genel Bilgiler

TED Bandırma Koleji Ortaokulunda ortaöğretimin amaç ve görevleri, Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak;

(1) Temel bilgi ve becerilere sahip, eleştirel düşünebilen, etkili iletişim kurabilen ve yaratıcı bireyler yetiştirmek,

(2) Tüm öğrencilere ortaöğretim düzeyinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle, onlara kişi ve toplum sorunlarını tanıma, bunlara çözüm yolları arama ve toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak,

(3) Öğrencileri, toplum ekonomisinin gereklerini de gözeten çeşitli programlar çerçevesinde ilgi ve yeteneklerine göre geliştirerek yükseköğrenime veya hem mesleğe hem yükseköğrenime veya toplumsal yaşama ve iş alanlarına hazırlamaktır.

TED Bandırma Koleji’nde bireysel öğrenmenin yanında takım çalışmalarıyla sosyalleşen ve bununla birlikte düşünme becerisi gelişmiş, sorumluluklarının bilincinde, saygılı, kurallara uyan, ailesi, arkadaşları, öğretmenleri ve çevresiyle etkili iletişim kurabilen, kendine güvenen, sürekli öğrenen, öğrendikçe gelişen ve bilinçlenen, ruhen ve bedenen sağlıklı bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir.

Ortaokul binamızda; farklı öğrenme stillerine uygun donanımlı sınıflar, elektronik sınıflar, fen ve teknoloji laboratuvarı, bilgisayar laboratuvarı, branş derslikleri, bilgi erişim merkezi (kütüphane), kulüp odaları bulunmaktadır.
Atatürk Köşesi

Ansolon