TEB (Tam Eğitim Bursu) – TED BANDIRMA KOLEJİ

TEB (Tam Eğitim Bursu)

 
Başvuru Koşulları
 • T.C. vatandaşı olması,
 • 2023-2024 öğretim yılında 4. sınıfa devam ediyor olması,
 • . 4. Sınıfa devam ediyorlarsa 2022 – 2023 öğretim yılına ait yılsonu karnelerindeki başarı ortalamalarının 85 ve üzerinde olması,
 • Ekonomik koşulları itibariyle maddi desteğe ihtiyaç duyması gerekmektedir. Ailenin aylık toplam geliri 34.004 TL’den düşük olmalıdır.

TEB Sınavına başvuracak adaylar; TED okullarında öğrenimini sürdüren öğrenciler sınava başvuru yapamazlar.
Sınav Tarihi
Tam Eğitim Bursu Sınavı 25 MAYIS 2024 CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 10.00’da seçmiş olduğunuz sınav merkezinde yapılacaktır
Sınav Sonuçlarının Açıklanması
Tam Eğitim Bursu (TEB) sınav sonucu Mart ayı içerisinde sınav başvurularının yapıldığı www.ted.org.tr adresi üzerinden ilan edilir.

Adaylar sistem üzerinden Sınav Sonuç Belgesine ulaşabilirler.

Ev Ziyareti ve Mülakat

19 Şubat 2022 Cumartesi günü yapılacak olan yazılı sınavda aldıkları puana istinaden belirlenen puan kriterini sağlayan öğrencilerle evlerinde mülakat yapmak üzere iletişime geçilecektir. Mülakat sonrası olumlu değerlendirilen öğrenciler, Türk Eğitim Derneği Burslu Öğrenci Tespit Komisyonu ve Yönetim Kurulu Kararıyla Tam Eğitim Bursu almaya hak kazanacaktır.
Bursluluk Süreci
Tam Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ücretleri, servis ücretleri, yemek giderleri, giyim giderleri, kitap-kırtasiye harcamaları, cep harçlıkları lise eğitiminin sonuna kadar karşılanacaktır.

Tam Eğitim Bursu kapsamına alınan öğrenciler öğrenimlerinin üniversiteye kadar olan kısmını TED Okullarında sürdürmektedir.

Tam Eğitim Bursuyla TED Okullarından mezun olan öğrencilerin başarılı oldukları sürece, üniversitede de bursları devam etmektedir.

Tam Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrencinin velisiyle karşılıklı Tam Eğitim Bursu Taahhütnamesi imzalanmaktadır. Tam Eğitim Bursu Taahhütnamesi Madde 4’te belirtilen aşağıdaki koşullardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde öğrenci burs hakkını kaybetmektedir.

Öğrencinin Bursunun Kesileceği Durumlar:
 • Öğrencinin herhangi bir şekilde bir başka kurum, kuruluş, okul, dernek, vakıf, kişi vb.’den burs alması,
 • Öğrencinin sınıf tekrarı yapması,
 • Öğrencinin yıl sonu akademik başarı ortalamasının 90’nın altında olması,
 • Öğrencinin her dönem için karnesinde temel derslerden birinden 60 ve 60’ın altında not bulunması,
 • Öğrencinin disiplin cezası alması,
 • Öğrencinin mazeretsiz olarak ve bilgi vermeden 10 (on) gün ve üstü süreyi kapsayacak şekilde okula gelmemesi veya okulu terk etmesi,
 • Öğrencinin herhangi bir suç dolayısıyla mahkum olması,
 • Öğrencinin eğitim aldığı TED Okulu ve TED Genel Merkezi tarafından gerçekleştirilen sosyal aktivitelere mazeret göstermeksizin katılmaması.
Atatürk Köşesi

Ansolon