Yabancı Diller – TED BANDIRMA KOLEJİ

Yabancı Diller

TED Bandırma Kolejinde İngilizce dil eğitimi, Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı esas alınarak hazırlanıp tüm TED okullarında uygulanmakta olan K12 bütünlüğündeki TED’e özgün İngilizce müfredatı doğrultusunda gerçekleşmektedir.

İngilizce müfredat programımız ülkemizde yabancı dil öğretiminin niteliğini artırmak, öğrencilerin İngilizceyi bir iletişim aracı olarak kullanarak kendi ihtiyaçlarını karşılamalarını, teknolojiyi kullanabilmelerini, öğrenmeyi öğrenerek sürekli olarak ilerlemelerini ve düşünme becerilerini kullanarak problem çözebilmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Okulumuzda kendilerini sürekli yenileyen, hizmet içi eğitimlerle desteklenen nitelikli ve tecrübeli Türk ve yabancı öğretmen kadrosu, yabancı dilin kültürler arası bilinci geliştireceği fikrinden hareketle çoklu zekâ kuramı ve tam öğrenme metotlarını uygulayarak her çocuğun ayrı bir birey, ayrı bir zekâ düzeyi ve farklı öğrenme şekli olduğunun bilincindedirler.

İngilizce derslerimizde amaç; öğrencilerimizin karşılaştıkları yabancılarla Avrupa Birliği standartları çerçevesinde CEF B1 PLUS dil düzeyinde hem yazılı hem de sözlü olarak etkili iletişim kurmalarını, öğrendikleri dilden zevk almalarını, diğer kültür ve yaşamları tanımalarını, dile yönelik kazanımlarını gerçek yaşamla ilişkilendirmelerini sağlamaktır.

English language education in TED Bandırma College which is prepared based on the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) is applied in every TED college according to the special TED English K12 curriculum.

Our English curriculum aims to improve the quality of language learning in our country, to have our students solve their problems by using the language as a mean of communication, to have them be able to use the technology, to have them learn how to learn and use this knowledge to think critically and solve problems through constant improvement.

The qualified and experienced Turkish and foreign teachers, renewing oneself constantly and supported by the inservice training, are aware of that each child is a separate individual and has a separate intelligence level and different learning styles applying multiple intelligence theory and complete learning method adopting the fact that the foreign language will develop the intercultural consciousness.

The purposes of the English lessons are to realize both verbal and written communication with foreigners, with CEF B1 PLUS language level in the standards of the European Union, to enjoy the language they learned, to be informed about other cultures and lives and to associate the language acquisitions with the real life.

Atatürk Köşesi

Ansolon