Müzik – TED BANDIRMA KOLEJİ

Müzik

Ortaokul müzik derslerinde; programımız 5. sınıf düzeyinde MEB müfredat konularıyla birlikte temel müzik bilgileri, müzik kültürü ve enstrüman / branş başlangıç eğitimini kapsayacak şekilde planlanır.

Ortaokul 6, 7 ve 8. sınıf düzeyinde MEB müfredat konularıyla birlikte temel müzik bilgileri, müzik kültürü ve enstrüman / branş eğitimini kapsayan özel bir müzik programı uygulanır.

Ortaokul 5,6,7 ve 8. sınıf düzeyinde, sene başında alanında uzman müzik eğitmenleri tarafından yapılan kulak ölçümleri ile öğrencilerimiz müzik derslerinde yeteneklerine göre branşlara ayrılmaktadır.

Branşlar “Ritim”, “Keman”, “Piyano” olarak üç başlık altında toplanmaktadır.

Müzik dersi aktif öğrenme ve uygulama ilkesine göre işlenmektedir. Yöntem, öğrenciye sadece bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda öğrencinin yeteneklerini ve sosyal ilişkilerini de geliştirebilmelidir. Soru cevap, uygulama, gözlem, tartışma, anlatım, problem çözme ve canlandırma yöntemleri uygulanmaktadır.

Müzik dersi; katılımcı, sürekli geliştirilebilir, yeniliklere açık ve değişime öncülük eden bir yapıya sahip olup bu derste aşağıdaki becerilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir:

1. Müziği tanıyabilme

2. Müzik - beden uyumunu sağlayabilme

3. Müziği dinleme, söyleme ve ritimsel etkinliklerle müzik yapabilme

4. Müziği bireysel ya da toplu yapabilme

5. Müzikle toplum arasındaki bağı görebilme

6. Müzikle kültür, tarih ve estetik arasında bağ kurabilme

7. Müziği millî ve manevi değerlerle ilişkilendirebilme

8. Müziğin bir bilim dalı olarak da farklı bilimlerle ilişkisini kurabilme

9. Müziğin her insan için öğrenilebilir olduğunu anlayabilme

10. Kendini müzik yoluyla ifade edebilme

11. Kültürel miras ve çeşitliliği geliştirebilme

12. Etkin müzik üreticisi olabilme


Atatürk Köşesi

Ansolon