Matematik – TED BANDIRMA KOLEJİ

Matematik

Matematik; yeni bilgilerin elde edilmesi, elde edilen bilgilerin açıklanması, denetlenmesi ve sonraki kuşaklara aktarılmasında yer ve zamana bağlı olmayan güvenilir bir araçtır. Matematik tarihine baktığımızda, günlük hayatımızda önemli yeri olan matematiğin ilk insanlarla birlikte ortaya çıktığı söylenebilir.

Bir düşünce biçimi ve evrensel bir dil olan matematik günümüzün gelişen dünyasında birey, toplum, bilim ve teknoloji için vazgeçilmez bir alandır. Günlük yaşamda, iş ve meslekte gerekli olan çözümleyebilme, iletişim kurabilme, sonuca varabilme, yaratıcı ve bağımsız düşünebilme gibi üst düzey becerileri geliştiren bir alan olarak matematiğin öğrenilmesi kaçınılmazdır. Günümüz toplumunun, sorunların üstesinden gelebilecek, problem çözebilecek bireylere gereksinimi vardır.

Öğrencilere matematiği sevdirmek ve başarılarını artırabilmek için derslerde teknolojinin kullanılmasına ve öğrenciye yönelik farklı öğretim yöntem ve tekniklerinin uygulanmasına özen gösterilmektedir. Öğrencilere problem çözme ve analitik düşünme becerileri kazandırmanın yanı sıra kendisine güvenen, araştırmacı, sorgulayıcı ve matematik aracılığıyla gerçek yaşam problemlerini çözebilen öğrenciler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Öğrencilerin ortaklaşa hazırladıkları projeler ve ödevler onların farklı çözüm yolları ve çeşitli stratejileri geliştirmelerinde büyük rol oynamaktadır. Bu nedenle matematik dersinde bireysel çalışmalar kadar grup çalışmalarına da yer verilmektedir.
Atatürk Köşesi

Ansolon