Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi – TED BANDIRMA KOLEJİ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Ortaokulda Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersimiz, milli eğitimin genel amaçları ve dersin özel amaçları üzerine kurulmuş bir programla yürütülmekte; program bilgi, beceri ve değer kazandırmayı hedeflemektedir.

Bu programla öğrencilerimizin aklın ve bilimin ışığında insani, ahlaki değerleri bilen ve içselleştiren, kendi dinini tanıyan ve başka dinlere karşı saygılı, anlayışlı ve hoşgörülü olan; beden, zihin ve ahlâk bakımından sağlıklı, dengeli bireyler olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır.
Atatürk Köşesi

Ansolon