Hayat Bilgisi – TED BANDIRMA KOLEJİ

Hayat Bilgisi

Hayat Bilgisi dersiyle TED Bandırma Koleji İlkokulunda öğrencilerimizin; yakın çevreyi tanıması, ilgi, yetenek ve becerilerinin gelişmesi amaçlanır.

Bu açıdan bakıldığında yurttaşlık görevleri ve sorumlulukları, toplumda insanların birbirleriyle olan ilişkileri, ekonomik yaşama fikrini ve yeteneklerini geliştirmeleri, daha iyi yaşama yeteneklerini artırmaları yönünde kazanımlar elde etmeleri hedeflenir. Hayat Bilgisi “gerçeğin” öğretimi dersidir. Çünkü yaşama, deneme, gözlem yapma ve iş ortaya çıkarma dersidir. Yaşanarak kazanılan bilgi ve beceriler yaşam boyunca devam eder. Bu bağlamda Hayat Bilgisi dersi ilköğretimin temel dersidir.

Atatürk Köşesi

Ansolon