İkinci Yabancı Dil – TED BANDIRMA KOLEJİ

İkinci Yabancı Dil

Bugünün küresel dünyasında başarı için doğru iletişim becerilerinin ve birden fazla yabancı dilin mükemmel düzeyde kullanımı anahtardır. Hedefimiz öğrencilerimizi yeni bir dil öğrenmeye ve onun kültürünü tanımaya heveslendirmek, farklılıklara saygı duyarak, onlarda istek uyandırmak, ikinci bir dili öğrenerek çok dilli olmanın avantajlarından şimdi ve gelecekte yararlanmalarını sağlamakla beraber Dünya vatandaşı olma yolunda ilerlemelerini hedeflemektedir. Ortaokulda ders planı, Türk ve uluslararası entegre edilmiş ders konularından oluşmaktadır. Öğrencilerimiz sadece öğrenmezler, bilgilerini uygulama ve yaratıcı olma imkanı da kazanırlar. Derse karşı olumlu tutum geliştirmek büyük önem teşkil etmektedir.

Richtige Kommunikationsfähigkeit und Mehrsprachigkeit ist der wichtige Schlüssel für die heutige globale Welt. Wir setzen uns zum Ziel, unsere Schüler und Schülerinnen kennen sowohl eine neue Sprache als auch neue Kultur. Außerdem ist es unser Ziel, die Unterschiede zu respektieren, sie zu begehren, eine zweite Sprache zu lernen, ihnen zu ermöglichen, von den Vorteilen der Mehrsprachigkeit jetzt und in Zukunft zu profitieren, aber Fortschritte auf dem Weg zum Weltbürger zu machen. In der Mittelschule besteht der Lehrplan aus dem türkischen und dem integrierten internationalen Lehrstoff. Unsere Schüler sollen nicht nur lernen, sondern ihr Wissen auch in der Praxis anwenden können und diesbezüglich kreativ sein. Es ist von großer Bedeutung, dass die Schüler eine positive Einstellung gegenüber dem Unterricht gewinnen.
Atatürk Köşesi

Ansolon